Közhasznúsági jelentés – 2007

Kategoriák: Közhasznúsági beszámoló

Budai György Emlékalapítvány
Statisztikai számjel: 18718984-9499-569-13
Bírósági végzés száma: 13.Pk.60.472/2007/4

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Beszámolóval lezárt időszak : 2007. december 19-2007. december 31-ig

Az 1997. évi CLVI. törvény 19§-ának (1) bekezdése szerint:

a.) számviteli beszámoló: 1-es számú mellékletként csatolva
b.) a költségvetési támogatás felhasználása:

a beszámolási időszakban az Alapítvány nem részesült az államháztartás alrendszereiből
származó támogatásban.

c.) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

Megnevezés
A tárgyidőszak elején
Változás
A tárgyidőszak végén
A változás %-a
Pénzeszközök
6089

 

Az Alapítvány tárgyi eszközökkel nem rendelkezik. Vagyonát 100%-ban 6089 eFt készpénz teszi ki, melynek nagyrésze bankszámláján található.

Készletei között 1 253 eFt értékű felajánlott művészeti tárgy található, melyet – közhaszú céljaival összhangban – 2008. évben kíván árverésre bocsátani.

d.) a cél szerinti juttatások kimutatása:

Az Alapítvány 2007. decemberében alakult. Juttatásokat nem nyújtott.

e.) Az államháztartás alrendszereitől kapott támogatások mértéke:

a tárgy időszakban az Alapítvány nem részesült az államháztartás alrendszereiből származó támogatásban.

f.) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke:

Az Alapítvány 2007. évben juttatásokat nem nyújtott.

g.) a közhasznú tevékenységről szóló rövid, tartalmi beszámoló:

Az Alapítvány célja, hogy megőrizve Budai György szellemiségét, részese legyen a szabadságot, a kreativitást, a humanitást, a játékosságot, illetve a mecenatúra és a forrásgyűjtés kultúrájának fejlesztését célzó kezdeményezések kibontakozásának, megvalósulásának és hasznosulásának.

Gondozza és fejleszti Budai György szellemi hagyatékát, feltárja munkásságát és az általa életre hívott műveket.

Megalapítja a Budai György emlékdíjat a művészet, valamint a szabadság, a kreativitás, a humanitás és a játékosság területén kiemelkedő tehetségek, illetve mecénások számára.

Önálló forrásgyűjtés (fundraising) tevékenységet folytat.

Könyv kiadása formában gondoskodik Budai György emlékének és munkásságának megörökítéséről.

Önálló mecénási tevékenységet folytat művészi, tudományos, kulturális, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés terén.

Támogatja továbbá a kulturális örökség megóvását, gyermek- és ifjúságvédelmet, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, környezetvédelmet, műemlékvédelmet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítését, emberi és állampolgári jogok védelmét, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbséggel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenységet, sport -a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével – tevékenységet. Valamint segíti az egyéni szabadságot és felelősséget fontosnak tartó és támogató társadalmi hálózatok fejlesztését.

A mecenatúra és a forrásgyűjtés kultúrájának fejlesztésére módszereket dolgoz ki és kutat fel, projekteket kezdeményez, illetve vizsgálja ezek alkalmazásának lehetőségét és megvalósíthatóságát.

Az Alapítvány besorolási kategóriája: közhasznú szervezet.

Az Alapítvány által végzendő közhasznú tevékenység [az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) pontja alapján):

   • tudományos tevékenység, kutatás,
   • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
   • kulturális tevékenység,
   • kulturális örökség megóvása,
   • műemlékvédelem,
   • környezetvédelem,
   • gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
   • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
   • emberi és állampolgári jogok védelme,
   • a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
 • sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével.

Az Alapítvány az összesen 12 napon át tartó beszámolási időszakban megtette az Alapítvány működéséhez szükséges első lépéseket, illetve felkészült a 2008. január 29-i bemutató rendezvényére.

Keltezés: 2008. április 25.

Dr. Tóth Anikó az alapítvány kuratóriumának
elnöke (képviselője)

P.H.